Scroll to top
ca es

¿Necesitas asesoramiento para algún trámite?

Contactános

Contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES)

Els informem dels requisits per poder-se acollir a la subvenció per a la contractació de treballadors a jornada completa de mínim d’un any, la suvenció serà aplicada fins al 31-12-2022 . Es concedeixen subvencions per a la contractació de persones desocupades de 30 anys o més; persones inscrites a l’Ofinina de Treball com a Demandants d’ocupació i que pertanyin a algun d’aquests col·lectius:

Dona

Major o igual de 45 anys

Aturat/da de llarga durada (desocupats/des durant 12 mesos continuats o no, en els 18 mesos anteriors a l’inici del contracte objecte de subvenció)

 

o   Aquests requisits s’han de complir el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

o   Import de la subvenció: 1.473,71 €/mes fins al 31-12-2022

o   Per a contractes iniciats a partir del 30-12-2021.

o   Termini de presentació de sol·licituds: del 10-01-2022 a 31-05-2022 a les 15:00 hores

o   Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de dos mesos des de l’inici del contracte, dins dels marges establerts en el punt anterior

o   El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària és de 5 contractes.

o   Procediment de concurrència no competitiva fins a exhauriment del crèdit pressupostari

o   Bústia de contacte: contractes30.soc@gencat.cat

 

TOTA la informació actualitzada de la convocatòria i el procediment de sol·licitud es troben al següent enllaç de la web del SOC que en tot cas s’haurà de consultar abans de fer la sol·licitud:

 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contractacio-laboral-de-persones-de-30-i-mes-anys-SOC-CONT30IMES-anti-2022

 

També els informem dels ajuts per contractar talent jove.

 

En el següent enllaç hi trobareu tota l’informació i acces als tràmits.

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/30_empreses/Contractes_Joves/Infografia_contractacio-joves-empreses_SOC.pdf

¿Necesitas asesoramiento para algún trámite?

Contactános

Notícias relacionadas

Añadir comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *