Scroll to top
ca es

Necessites assessorament per a algún tràmit?

Contacta'ns

Augment del Salari Mínim Interprofessional

La ministra de Treball va anunciar el pacte assolit amb la patronal i els sindicats mitjançant el qual fixen el salari mínim interprofessional (SMI) per al 2020 en 950 € / mes amb efectes retroactius a 1 de gener.

El salari mínim interprofessional en 2020 per a qualsevol activitat en agricultura, indústria i serveis ha augmentat un 5,5% respecte a l’actual, queda fixat en 950 € / mes, en 14 pagues.

Salari Mínim interprofessional mensual per a 2020: 950 €

Salari Mínim Interprofessional diari per al 2020: 31,66 €

Salari Mínim Interprofessional anual per al 2020: 13.300 €

En el salari computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners.

L’objectiu de govern és que a l’acabar la legislatura, l’any 2023, l’SMI representi el 60% de l’sou mitjà a Espanya, és a dir, al voltant de 1.200 € / mes en 14 pagues, com també volen els sindicats.

Què és el salari mínim interprofessional?

El salari mínim interprofessional (SMI) és la quantia mínima retributiva que percep el treballador referida a la jornada completa de treball, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors. Per a treballadors amb jornades a temps parcial, l’SMI es prorratejarà en funció de les hores efectives de treball.

Es fixa anualment i es pot revisar semestralment per al cas que no es compleixin les previsions de Govern sobre l’IPC.

La quantia fixada és el salari mínim, pot ser superat per conveni col·lectiu o pacte individual amb les empreses.

La revisió de l’SMI no afecta l’estructura ni la quantia dels salaris professionals que es vinguessin percebent pels treballadors, quan aquests salaris en el seu conjunt i en còmput anual fossin superiors a l’SMI.

 

Any

2019

SMI Día

30€

SMI Mes

900€

2018 24, 53€ 735,9€
2017 23,59€ 707,70€
2016 21,84€ 655,20€
2015 21,62€ 648,60€
2014 21,51€ 645,30€
2013 21,51€ 645,30€
2012 21,38€ 641,40€

El SMI és inembargable, llevat del que disposa l’art. 608 de la Llei d’Enjudiciament Civil

Related posts

Post a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *