Scroll to top
ca es

Necessites assessorament per a algún tràmit?

Contacta'ns

Reduccions en l'impost sobre succesions segons testament

La Resolució de la Direcció general de Tributs 2/1999 de 23 de març, estableix com a regla general, en el seu apartat III, 1.1.b), que les reduccions aplicables a la base imposable de l‘Impost sobre Successions i Donacions en matèria d’habitatge habitual i empresa familiar, es faran en virtut del principi d’igualtat en la partició, que estableix l’art. 27 de la Llei 29/1987 de l’Impost sobre Successions i Donacions.

És a dir, la reducció beneficiarà per igual als drethavents en la successió independentment de com aquests realitzin les adjudicacions en la partició de l’herència, i cada un s’ha d’aplicar la reducció sobre la part de la valor de el bé objecte de reducció que li correspongui.

No obstant, en el cas que el causant hagués realitzat testament i assignat béns a determinats drethavents, només aquests tindran dret a aplicar-se les reduccions corresponents sobre aquests béns que se li han assignat individualment.

Vegem aquests supòsits amb uns exemples, i quantificarem les diferències entre una forma i una altra d’assignar els béns en testament.

SUPÒSIT 1.- Una persona mor, sense haver atorgat testament, sent els seus hereus els seus tres fills. Els únics béns que componen el cabal hereditari és l’habitatge habitual de l’causant (valorada en 60.000 €) i diners en compte corrent (120.000 €).

En aquest cas, la reducció per adquisició d’habitatge habitual beneficiarà per igual a cada un dels hereus, ja que s’aplicaria l’art. 27 de la Llei de l’Impost de Successions i Donacions, independentment de com es reparteixin finalment els béns entre els hereus.

CONCEPTE VALOR HEREU 1 HEREU 2 HEREU 3
VIVENDA HABITUAL 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
DINERS 120.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
AIXOVAR DOMÈSTIC 5.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
BASE IMPONIBLE   61.800,00 61.800,00 61.800,00
– REDUCCIÓ PARENTIU -15.956,87 -15.956,87 -15.956,87
– REDUCCIÓ VIV. HABITUAL (*) -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00
BASE LIQUIDABLE   26.843,13 26.843,13 26.843,13

(*) Aplicarem la reducció estatal per adquisició d’habitatge habitual, encara que en algunes comunitats autònomes tenen previstes millores d’aquesta reducció estatal, a l’igual que també tenen previstes altres reduccions personals per parents directes, però en aquests exemples únicament aplicarem les reduccions estatals per fer els càlculs de forma genèrica.

SUPÒSIT 2.– Una persona mor, havent atorgat testament, sent els seus hereus els seus tres fills.

Els únics béns que componen el cabal hereditari és l’habitatge habitual de l’causant (valorada en 60.000 €) i diners en compte corrent (120.000 €). Segons les disposicions testamentàries, “els béns deixats a la mort es repartiran per parts iguals entre els seus tres hereus”.

A l’igual que en el Supòsit 1, la reducció per adquisició d’habitatge habitual beneficiarà per igual a cada un dels hereus, independentment de com es reparteixin finalment els béns entre els tres.

 

CONCEPTE VALOR HEREU 1 HEREU 2 HEREU 3
VIVENDA HABITUAL 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
DINERO 120.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
AIXOVAR DOMÈSTIC 5.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
BASE IMPONIBLE   61.800,00 61.800,00 61.800,00
– REDUCCIÓ PARENTIU -15.956,87 -15.956,87 -15.956,87
– REDUCCIÓ VIV. HABITUAL (*) -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00

BASE

LIQUIDABLE

26.843,13 26.843,13 26.843,13

 

(*) Aplicarem la reducció estatal per adquisició d’habitatge habitual, encara que en algunes comunitats autònomes tenen previstes millores d’aquesta reducció estatal, a l’igual que també tenen previstes altres reduccions personals per parents directes, però en aquests exemples únicament aplicarem les reduccions estatals per fer els càlculs de forma genèrica.

 

SUPÒSIT 3.– Una persona mor, havent atorgat testament, sent els seus hereus els seus tres fills. Els únics béns que componen el cabal hereditari és l’habitatge habitual de l’causant (valorada en 60.000 €) i diners en compte corrent (120.000 €).

Segons les disposicions testamentàries “llega al seu primogènit l’habitatge habitual, i els diners els reparteix a parts iguals entre els seus altres dos fills”.

CONCEPTE VALOR HEREU 1 HEREU 2 HEREU 3
VIVIENDA HABITUAL 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00
DINERS 120.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
AIXOVAR DOMÉSTICO 5.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
BASE IMPONIBLE   61.800,00 61.800,00 61.800,00
– REDUCCIÓ PARENTIU -15.956,87 -15.956,87 -15.956,87
– REDUCCIÓ VIV. HABITUAL (*) -57.000,00 0,00 0,00
BASE LIQUIDABLE   -11.156,87 45.843,13 45.843,13

(*) Aplicarem la reducció estatal per adquisició d’habitatge habitual, encara que en algunes comunitats autònomes tenen previstes millores d’aquesta reducció estatal, a l’igual que també tenen previstes altres reduccions personals per parents directes, però en aquests exemples únicament aplicarem les reduccions estatals per fer els càlculs de forma genèrica.

En aquest tercer supòsit, només es pot aplicar la reducció per adquisició d’habitatge habitual l’hereu a què se li ha assignat la mateixa específicament.
Per tant, en els dos primers supòsits, la reducció per adquisició d’habitatge beneficiarà per igual a tots els hereus, resultant per a cada un d’ells la mateixa base liquidable sobre la qual aplicar la tarifa de l’impost.

Això serà així, independentment que finalment en les adjudicacions que els hereus facin de l’herència, s’assigni l’habitatge només a un d’ells i als altres dos se’ls assigni diners, o si l’habitatge es reparteix entre dos i els diners es reparteix proporcional per fer lots equitatius.

Diferent és el tercer supòsit, en què el propi testador ja ha deixat assignada l’habitatge, és a dir, no són els hereus dels que es posen d’acord en com fer els lots, sinó que el mateix testador ja ha disposat deixar la casa a un d’ells.

En aquest últim cas la reducció per adquisició d’habitatge només pot aplicar-se-l’hereu a què se li assigna l’habitatge individualment.

Post a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *