Scroll to top
ca es

Necessites assessorament per a algún tràmit?

Contacta'ns

Impugnació d'un testament

Els hereus poden trobar sorpreses a vers vers desfavorecides per les disposicions reconeixudes al testament.
Es pot impugnar el testament sol·licitant la seva nulitat per corregir deficiències.
Davant aquesta situació, impugnarlo sol·licitant la seva nulitat és la via per corregir les possibles deficiències que presenten, però molta atenció perquè només poden tenir bases solament podran aconseguir-se.
Oficialment, un test ja és vàlid i passa per determinar-se com ara quan no es necessiten les condicions necessàries per a la seva validesa.

Casos en els que es pot impugnar un testament:

Si el testament és otorgat per un tercer. Aquest document es tracta d’un acte personal, no es pot realitzar cap altra persona que pugui estar en nom del testador.
Si el testador no presenta les capacitats necessàries per a otorgar el testament.
– Si no respeten les quotes de llegenda a les que l’herència té dret.
– Si es determina que el testador no es trobava en posicions de les seves facultats o haver-hi una malaltia que afecti la seva salut mental. Per demostrar, serà necessària una documentació mèdica, i per a valorar-la o tenir una capacitat per a fer-ne la prova de valoració de la circumstància del temps de l’autorització del test.
– Si no s’ha respetat els requisits necessaris per a la seva validesa.
– Si el testament és otorgat amb violència, frau o dol. Afecta de forma directa a la voluntat real de la persona que realitzi el test.
– Si existeix un heretatge que ha estat abandonat sense causa justa.

Related posts

Post a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Obrir xat
De conformidad con el RGPD, LOPDGDD y demás normativa legal vigente en materia de

protección de datos personales, le informamos que los datos personales aportados en esta

conversación serán tratados por MARIA LLUÏSA COROMINAS LOZAR, con la finalidad de

mantener y agilizar la comunicación con el usuario.

Los conservará mientras se mantenga esta relación y el tiempo legalmente establecido. No se

comunicarán a terceros salvo por obligación legal o requerimiento judicial. Puede ejercer sus

derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición enviando un

correo electrónico a cecassa@cecassa.com. Para cualquier reclamación puede dirigirse a

www.aepd.es.

Para más información puede consultar nuestra política de privacidad.